Öppna vyer.

( Korpen 2 till vänster. Sett ifrån Stor Falken )