Vår infart sett från parkeringen.
Det går att köra bil, ända fram till dörren.