Stor och Lill Falken.
Ligger på en Egen tomt på 1.340 m2.